Sporttisaitin käyttöehdot

Voimassa alkaen: 1.1.2017.

Kiitos mielenkiinnostasi Sporttisaittia kohtaan! Otamme sinut erittäin mielellämme mukaan käyttämään Sporttisaittia (määritelmä alempana) sekä sen tarjoamiseen käytettyjä sivustoja, jonka mahdollistamiseksi pyydämme teitä myös hyväksymään muutamia ehtoja. Sporttisaitin käyttöehdot on kuvattu tässä asiakirjassa sekä osoitteesta www.sporttisaitti.com/yksityisyydensuoja löytyvässä toimintaperiaatteessa, joita voidaan päivittää ajoittain ja joista kokonaisuutena käytetään nimitystä ”käyttöehdot”. Mikäli ette hyväksy näitä ehtoja, ette voi ottaa käyttöön Sporttisaittia. Käyttöehtojen hyväksymiseen ei tarvita erillistä toimenpidettä, vaan käyttäessään Sporttisaittia palvelun käyttöönottaja sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan käyttöehtoja. Mikäli näiden käyttöehtojen ja erillisen käyttöönottajakohtaisen sopimuksen välillä on eroja, erillisen käyttöönottajakohtaisen sopimuksen ehdot ovat etusijalla yleisien käyttöehtojen ristiriitaisiin ehtoihin nähden.

1 – Palvelun kuvaus

Sporttisaitti-palvelun tarjoaja on Suomen Kunto ja Virkistys Oy (yhteystiedot löytyvät http://www.sporttisaitti.com/yhteystiedot/). Palvelun toimittaja on Avoine Oy. Palvelun käyttöönottaja on palvelun käytön aloitusvaiheessa ilmoitettava yhteisö. Palvelun käyttöönottaja voi myöhemmin päivittää yhteystietojaan suoraan Sporttisaitin kautta, jolloin tietomuutokset päivittyvät suoraan myös palvelun toimittajalle.

Sporttisaitti-palvelulla tarkoitetaan selaimen välityksellä käytettävää ohjelmistoa, joka koostuu yhteen toimivista Sporttisaitti Kotisivut sekä Sporttisaitti Jäsenluettelo -tuotteista. Tuotteiden ajankohtaiset hinnastot löytyvät aina Sporttisaitin sivustolta.

Sporttisaitti-palveluun sisältyy tekninen ylläpito sekä asiakaspalvelu. Asiakaspalvelu auttaa Sporttisaitin käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Lisätietoja Sporttisaitin asiakaspalvelusta löytyy osoitteesta www.sporttisaitti.com/asiakaspalvelu/.

2- Hinnat ja maksuehdot

SPORTTISAITTI KOTISIVUT

Sporttisaitti Kotisivut -tuote sisältää työkalut seuran julkisten kotisivujen, jäsensivujen sekä hallituksen sivujen rakentamiseen. Tarkempi kuvaus Sporttisaitti Kotisivuista on luettavissa osoitteessa http://www.sporttisaitti.com/nykyisille-asiakkaille/tekninen-palvelunkuvaus/​.

Sporttisaitin käyttäminen aloitetaan aina ilmaistuotteella. Mikäli palvelun käyttöönottaja suorittaa myöhemmin maksullisen tuoteversion tilauksen, tarjoaja veloittaa tilauksen mukaisen maksun sekä mahdolliset tilatut lisäpalvelut. Lisäpalveluista verkkotunnukset sisältyvät ainoastaan Sporttisaitin maksullisiin versioihin. Ajankohtainen kuvaus saatavista verkkotunnusvaihtoehdoista sekä niiden hinnoista löytyy aina osoitteesta www.sporttisaitti.com/verkkotunnukset.

Palvelun tarjoaja veloittaa etukäteen tilauksen mukaisen maksun sekä palvelun käyttöönottajan mahdollisesti tilaamat lisäpalvelut. Palvelu laskutetaan tilauksen mukaisesti joko 3 tai 12 kuukautta ennakkoon. Ennakkomaksulle ei makseta korkoa.

Ensimmäinen maksu laskutetaan tilauspäivästä kuluvan laskutusjakson loppuun. Mikäli laskutettavien päivien määrä on vähemmän kuin 30 päivää, voidaan ensimmäinen maksu laskuttaa ensimmäistä laskutusjaksoa seuraavan laskutusjakson loppuun.

Laskutusjaksot päättyvät 3 kk sopimuksella 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Vuoden sopimuksella laskutusjakso päättyy 31.12. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan tuotteen tai palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

Hinnat ilmoitetaan tuotteen tilauslomakkeella sekä tilauksen jälkeen lähetettävässä tilausvahvistuksessa, eikä hintoihin lisätä mitään lisämaksuja. Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu, palvelun hintoja voidaan muuttaa vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Maksuehto on 14 pv laskun päivämäärästä. Sivuston ylläpitoa käsittelevän laskun viivästyessä sivusto suljetaan tai päivitetään ilmaiseen Free-versioon. Mikäli mikä tahansa maksu viivästyy, on toimittajalla oikeus myös periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolain mukainen viivästyskorko sekä kohtuulliset perimiskulut.

SPORTTISAITTI JÄSENLUETTELO

Sporttisaitti Jäsenluettelo -tuote sisältää työkalut yhdistyksen jäsentietojen ylläpitämiseen sekä tietojen hyödyntämiseen esimerkiksi tiedottamiseen sekä laskutukseen.

Sporttisaitti Jäsenluettelo -palvelun peruskäyttö on ilmaista. Maksullisten ominaisuuksien käyttöä varten käyttäjä joko maksaa jokaisen tapahtuman sen toteutushetkellä tai ostaa itselleen ennakkoon saldoa, joka kuluu käytön mukaan. Kerran ostettua saldoa ei voida palauttaa. Minimiveloitus toteutushetkellä maksettua tapahtumaa kohden on 0,95€.

Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun transaktiohintoja (esim. yhden tekstiviestin lähettämisen hinta) ilman ennakkoilmoitusta asiakkaalle. Asiakkaalle esitetään aina hinta euroissa ennen tapahtuman varmistamista, jonka toteutettava tapahtuma tulee asiakkaalle maksamaan tai tullaan hänen käyttötilitään veloittamaan.

Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu, palvelun hintoja voidaan muuttaa vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Saldon loppuessa käyttäjä voi edelleen tehdä maksullisia tapahtumia palvelussa suorittamalla maksun tapahtuman tekemisen yhteydessä.

MAKSUT VISA, VISA ELECTRON TAI MASTERCARD-KORTEILLA

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

www.paytrail.com

VERKKOPANKIT

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

PALKANMAKSUPALVELU

Palkanmaksupalvelun toteuttajana ja toimijana toimii Suomen Palkanlaskenta Oy (2554393-3) yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yritys on Finanssivalvonnan valvonnan alainen ja on merkitty maksupalvelun tarjoajia koskevaan Finanssivalvonnan rekisteriin.

Palvelun käyttö tapahtuu Suomen Palkanlaskenta Oy:n sopimusehtojen mukaisesti ja palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä auttaa Suomen Palkanlaskenta Oy. Ottamalla palkanlaskentapalvelun käyttöön Sporttisaitin kautta muodostuu asiakkaan ja Suomen Palkanlaskenta Oy:n välille itsenäinen sopimussuhde, jossa Avoine Oy ei ole osapuolena. Suomen Palkanlaskenta Oy veloittaa asiakkaalta palkanmaksupalveluun liittyvät kustannukset.

Suomen Palkanlaskenta Oy
Y-tunnus: 2554393-3
Kirkkokatu 1a
00170 Helsinki

www.palkkaus.fi
Enable JavaScript to view protected content.

020 798 0230

3 – Ehtojen voimassaolo

Palvelun käyttöönotto luo sopimussuhteen tarjoajan ja palvelun käyttöönottajan välille. Aloittaessaan Sporttisaitti-palvelun käytön palvelun käyttöönottaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Tarjoajalla on oikeus hylätä palvelun käyttöönottajan tekemä tilaus.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisen tulee palvelun käyttöönottajan toimesta tapahtua vähintään yksi kuukausi (1 kk) ennen seuraavan laskutusjakson alkua. Sopimus päättyy tällöin maksetun kauden lopussa. Sopimuksen irtisanominen kesken laskutetun jakson ei oikeuta hyvitykseen jäljellä olevista maksetuista kuukausista. Tarjoajan puolelta irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijaosapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan toisen sopijaosapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen määräajan puitteissa.

Suomen lain vastainen, epäasiallinen tai tekijänoikeussäännösten vastainen sisältö oikeuttaa palvelun tarjoajan sulkemaan palvelun ilman erillistä ilmoitusta ja purkamaan sopimuksen.

ILMAISTUOTTEIDEN POISTAMINEN

Mikäli kuukausimaksutonta Sporttisaitti ei käytetä, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus ja poistaa ilmaistuote sisältöineen. Poistaminen edellyttää alla olevien ehtojen täyttymistä.

Sporttisaitti Kotisivut

Sporttisaitti Kotisivut -tuote luokitellaan käyttämättömäksi, kun kahdentoista (12) viimeisen kuukauden aikana ei palveluun ole kirjauduttu.

Sporttisaitti Jäsenluettelo

Sporttisaitti Jäsenluettelo -tuote luokitellaan käyttämättömäksi, kun kahdeksantoista (18) viimeisen kuukauden aikana ei palveluun ole kirjauduttu eikä Ryhmäposti-ominaisuutta käytetty.

4 – Sopimuksen siirtäminen

Palvelun käyttöönottajalla ei ole oikeutta ilman tarjoajan suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. Tarjoajalla on oikeus vaihtaa palvelun toimittaja ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

5 – Erimielisyydet

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos yhteisissä neuvotteluissa ei päästä tulokseen, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

6 – Palvelun sisällön ja ehtojen muutokset

Tarjoajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa Sporttisaitti-palvelun ominaisuuksia, palveluja ja palveluaikoja sekä muuttaa näitä ehtoja. Palvelun käyttöönottajalle ilmoitetaan muuttuvista sopimusehdoista ja palvelun olennaisista muutoksista heti niiden tullessa voimaan. Palvelun käyttöönottajalla on oikeus kahden viikon ajan muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään. Palvelu päätetään tällöin maksetun kauden loppuun. Palvelun käyttöehtoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia myös ilman erillistä ilmoitusta.

7 – Palvelun saatavuus

Palvelun toimittaja on Avoine Oy. Toimittaja vastaa Sporttisaitin toiminnasta. Palvelussa esiintyvät viat korjataan normaalina työaikana. Toimittajalla on oikeus keskeyttää pääsy Sporttisaitti-palveluun, jos se on välttämätöntä tietojärjestelmien tai televerkon asennus-, muutos-, tai huoltotöiden vuoksi.

Palvelun käyttöönottaja hankkii itse kaikki Sporttisaitti-palvelua varten tarvittavat laitteet ja verkkoyhteydet. Tarjoaja tai toimittaja eivät vastaa käyttöönottajan omien ohjelmien toiminnasta. Palvelun käyttöönottaja vastaa itse tietoverkkoyhteyksiensä käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Palvelun käyttöönottaja vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan ATK- laitteen tai järjestelmän suojaamisesta.

8 – Muut ehdot

MAINOSTAMINEN

Toimittajalla on oikeus sisällyttää omia sekä ulkopuolisia mainoksia Sporttisaitti Kotisivujen Free -versioon. Maksullisissa tuoteversioissa mainoksia ei näytetä.

Toimittaja ei vastaa näytettävien mainosten sisällöstä, sopivuudesta asiakkaan sivustolle tai muista mainoksiin liittyvistä seikoista. Toimittaja tai ulkopuolinen mainostoimittaja eivät tietoisesti tee yhteistyötä lainvastaista, eroottissävytteistä, hyvien tapojen vastaista tai alkoholimainontaa tarjoavien mainostajien kanssa. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta mainoksia, jotka täyttävät jonkin aiemmin kuvatuista ehdoista. Kieltäytymisoikeus on voimassa kunnes mainokset on korjattu lainmukaiseksi tai yleisesti hyväksyttäväksi. Halutessaan kieltäytyä mainoksen näyttämisestä asiakkaan on otettava yhteyttä Sporttisaitin asiakaspalveluun.

SIVUSTON KOKO

Asiakkaan on mahdollista tallentaa Sporttisaitti-sivustolle vapaasti tiedostoja. Kokonaisuudessaan sivuston maksimikoko on 5 GB. Mikäli asiakkaan sivusto on mainittua maksimikokoa suurempi, palveluntarjoaja voi pyytää asiakasta poistamaan turhia tiedostoja, mikä asiakkaan on suoritettava ilman viivästystä. Mikäli ylimääräisiä tietoja ei pyynnöistä huolimatta poisteta, on palveluntarjoajalla oikeus purkaa sopimus.

SÄHKÖPOSTITIEDOTTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Asiakkaan on mahdollista käyttää Sporttisaitti Jäsenluettelo -tuotetta sähköpostitiedotteiden lähettämiseen ilmaiseksi. Kuukausittainen maksimimäärä lähetettyjä sähköpostitiedotteita on 10 000 kpl. Sähköpostiviestintäominaisuus on tarkoitettu ainoastaan seuran jäsenille tapahtuvaan viestintään. Edellä kuvatun vastainen käyttö oikeuttaa palvelun tarjoajan sulkemaan palvelun ilman erillistä ilmoitusta ja purkamaan sopimuksen.

KIRJELASKUJEN JA -TIEDOTTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Sporttisaitti Jäsenluettelosta lähtevät kirjeet lähetetään suoraan Jäsenluetteloon tallennettujen jäsenten postiosoitetietojen perusteella. Virheelliset tiedot voivat johtaa siihen, että kaikkia kirjeitä ei saada perille. Perillesaamattomia kirjeitä ei hyvitetä.

VAHINGONKORVAUKSET

Tarjoaja vastaa vain toimittajan huolimattomuudesta aiheutuneista välittömistä vahingoista. Tarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin enintään asiakkaan Sporttisaitti-palvelun kolmen kuukauden (3 kk) maksua vastaavaan summaan. Välillisiä, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja tarjoaja ei korvaa. Tarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten tietoverkkovioista eikä niiden asiakkaalle aiheuttamista haitoista, vioista tai häiriöistä. Tarjoaja ei vastaa palvelun käyttöönottajan Sporttisaitti-palveluun tuottaman materiaalin sisällöstä, tekijänoikeuksista eikä toimivuudesta.

TIETOJEN TURVAAMINEN

Palvelun käyttöönottajan on säilytettävä käyttäjätunnukset ja salasanat siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Palvelun käyttöönottaja vastaa ulkopuolisten käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Palvelun käyttöönottaja käyttää Sporttisaitti-palvelua omalla vastuullaan.

VASTUU ASIAKKAAN TUOTTAMASTA SISÄLLÖSTÄ

Palvelun käyttöönottaja vastaa toiminnastaan Sporttisaitti-palvelussa sekä palveluun tallentamistaan teksteistä, kuvista, ohjelmista, tiedoista, tilauksista sekä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, muusta lainvoimaisuudesta sekä näiden rikkomisesta aiheutuvista seurauksista.

YHTEYSTIETOJEN YLLÄPITÄMINEN

Palvelun käyttöönottaja vastaa siitä, että pitää yhteystietonsa, mukaan lukien voimassaolevan sähköpostiosoitteen, ajan tasalla kirjautumalla sivustolleen ja tekemällä muutokset verkkopalvelun kautta.

MUUT EHDOT

Palvelun tarjoajalla ja palvelun tarjoajan alueorganisaatioilla on oikeus käyttää palvelun käyttöönottajan tilaus- ja laskutusyhteystietoja seuratoiminnan kehittämiseen.

Sporttisaitti-palvelua toimitetaan vain Suomeen.

Sporttisaitin kotisivut opastavat palvelun hankinta- ja käyttöasioissa. Lisätietoja palvelun käytöstä saa arkisin myös toimittajan asiakaspalvelusta.